Odbor za družino

Statut Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) omogoča, da si ŽPS ustanovi »začasne komisije ali odbore za določene naloge ali področja dela« (statut ŽPS, 18. člen).

Tako si je naš ŽPS ustanovil na svoji 7. redni seji, 12. decembra 2011 poseben odbor za družino, ki ima nalogo, da proučuje in usmerja pastoralno delo v župniji na področju družinske problematike.

Člani odbora so:
1. Majcen Štefka, tajnica ŽPS
2. Tibaut Silvester, predstavnik vasi Žižki
3. Tompa Olga, predstavnica vasi Črensovci
4. Šandor Simona, predstavnica vasi Dolnja Bistrica
5. Horvat Milena, predstavnica vasi Gornja Bistrica
6. Bukovec Marjana, predstavnica vasi Trnje
7. Gabor Milan, predstavnik vasi Dolnja Bistrica
8. Gruškovnjak Tomi, predstavnik vasi Gornja Bistrica