Leto 2010

Leto 2010:
To leto je bilo ponovno volilno leto v nov sestav ŽPS. Izbira kandidatne liste in izbor članov v nov sestav ŽPS je potekal v času težkih preizkušenj za župnijsko občestvo. Izbor je bil v nedeljo, 21. 2. 2010. Izvoljenih je bilo 12 članov, 3 člani po službi in 5 članov kot predstavniki skupin. Tako je sestavljal nov sestav ŽPS 20 članov. Na prvi seji so izbrali za tajnika ŽPS Štefko Majcen iz Srednje Bistrice, za zapisnikarja pa Tomislava Gruškovnjaka. Temu sestavu je predsedoval župnik Štefan Grabar.
S 1. avgustom istega leta je prevzel župnijo župnik Ivan Krajnc, ki je kaj hitro ugotovil, da izbrani in imenovani člani ŽPS ne prihajajo na srečanja in da še ŽPS ni bil umeščen za svoje poslanstvo. To je narekovalo, da je župnik skupaj s člani ŽPS izbral nekaj novih članov za dopolnitev sestava v ŽPS. Imenovane je potrdil škofijski ordinariat Murska Sobota in sledila je slovesna umestitev novega sestava ŽPS na zahvalno nedeljo, 7. novembra 2010. Pri tej sv. maši se je župnik slovesno zahvalili članom starega sestava ŽPS, ki so delovali v letih 2005-2010. Prejeli so posebno spominsko listino s plaketo naše župnijske cerkve ob 150 letnem jubileju.