Komisija za bogoslužje

Statut za Župnijski pastoralni svet (ŽPS) naroča, da naj ŽPS ustanovi trajno komisijo za Bogoslužje. Tudi naš ŽPS je to storil na prvi seji novega sestava ŽPS, 28. februarja 2010. Sestavo smo preoblikovali in dopolnili na seji ŽPS, 12. 12. 2010, v sledeči sestav:

1. Halas Vera (predstavnik bralcev Božje besede)
2. Kovač Danijel (predstavnik pevcev)
3. Krznar Dominik (predstavnik ministrantov)
4. Kranjec Matej (predstavnik pritrkovalcev)
5. Horvat Terezija (predstavnik molivcev)
6. Horvat Nataša (predstavnik aranžerjev)
7. Čurič Ančka (voditeljica molivcev kot zunanji član)