Leto 2000

Leto 2000:
V tem letu, v nedeljo, 19. marca 2000, so bile volitve v nov sestav ŽPS. Izvoljenih je bilo 15 članov, 3 po službeni dolžnosti, 5 zastopnikov skupin in štirje imenovani. Vseh članov je bilo 27. Nov sestav ŽPS je potrdil škofijski ordinariat v Mariboru z dnem 11. maja 2000. V nedeljo, 11. junija 2000, pri sv. maši ob 10.30 uri, je bil nov ŽPS slovesno umeščen. Pri tej sv. maši se je župnik zahvalili članom dosedanjega sestava ŽPS, ki je delovali v letih 1994 – 2000. Člani so prejeli posebne listine, s podobo bl. A.M. Slomška.

SEZNAM ČLANOV ŽPS 2000 – 2005
ČLANI ŽPS 2000 – 2005