Zgodovinski oris

V prvem in drugem členu statuta za Župnijske pastoralne svete (ŽPS), ki je bil potrjen leta 2000 beremo: »ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.«

Zaradi te dragocenosti, ki jo ponuja ŽPS župniji in župniku, ima ustanovitev ŽPS, takrat Župnijskega sveta v naši župniji več kot štiridesetletno tradicijo.

Leto 1968:
V župnijski kroniki beremo: »Po naročilu gospoda ordinarija naj bi do konca leta 1968 imela vsaka župnija tako imenovani Župnijski svet, ki bi bil v pomoč dušnim pastirjem pri »pastorizaciji«. Po tem naročilu je takratni župnijski upravitelj Franc Tement napovedal, da bodo prve volitve za Župnijski svet potekale v času od 20. oktobra do 1. decembra 1968. Vsak stan je smel voliti po enega člana. Tisti, ki so dobili največ glasov, so bili izbrani.  Škof je še istega leta potrdil članstvo in s tem ustanovil Župnijski svet. Vseh članov je bilo 22 iz vrst mož (6), fantov (3), žena (6) in deklet (7).

Leto 1971:
Ob birmi leta 1971 beremo, da je zastopnik Župnijskega sveta Štefan Hanc pozdravil škofa dr. Maksimiljana Držečnika in mu zaželel »dobro počutje med nami«. Takrat še ni imel imena Župnijski pastoralni svet, temveč samo Župnijski svet.

Leto 1974:
Delovanje Župnijskega sveta se tretjič omenja v kroniki leta 1974, ko župnija obnavlja fasado na župnijski cerkvi.

Leto 1976:
Župnijski svet se v kroniki omenja četrtič v letu 1976. Takrat že zasledimo duhovno obnovo, ki se je udeleži tudi naš Župnijski svet . Ta duhovna obnova je bila za vse Župnijske svete lendavske in murskosoboške dekanije na Gornji Bistrici. Na celodnevno srečanju Župnijskih svetov se je zbralo okrog 150 članov. V poročilu, ki ga je podal tednik Družina, poroča novinar in duhovnik Jože Zadravec takole: »V šesturnem programu so skupno razmišljali o pravi podobi člana župnijskega sveta, o soudeležbi pri naporu Cerkve na Slovenskem za duhovno prenovo in o dosedanjem delu v župnijskem občestvu.« Osnovno predavanje je imel dr. Karel Bedernjak, ki je poudaril, da so župnijski sveti nujnost: »Župnija brez župnijskega sveta je danes neodgovorno početje do Kristusove Cerkve.« Po predavanju je sledilo delo v skupinah in pogovor o vlogi laikov v življenju Cerkve. Od 24 župnij je bilo navzočih le 7 župnij. To pove, da si je Župnijski svet v naši župniji hitro ustvaril svoje domovanje.

Leto 1977:
Ob misijonu leta 1977 so imeli člani Župnijskega sveta svoje srečanje z misijonarji.

Leto 1982:
Posebej opisane volitve v nov sestav Župnijskega sveta zasledimo v kroniki  leta 1982.  Kronist zapiše: »Dne 5. 9. 1982 je bil izvoljen novi Župnijski svet, ki ga je za dobo pet let potrdil škofijski ordinariat v Mariboru dne, 24. novembra 1982. Župnijski svet ima seje občasno, po potrebi, najmanj pa šestkrat na leto. Člani Župnijskega sveta se udeležujejo vsako leto enkrat študijskega srečanja, ki ga priredi dekanija za vse Župnijske svete, enkrat pa še področnega srečanja, ki služi duhovni poglobitvi.«

Leto 1994:
Tako je potekalo vse do leta 1994, ko so bile volitve v nov sestav Župnijskega pastoralnega sveta istočasno v vseh župnijah mariborske škofije. Potekale so v nedeljo, 13. marca 1994. V nov sestav Župnijskega pastoralnega sveta je bilo izvoljenih 20 članov. Članstvo je potrdil škofijski ordinariat z dnem 20. marca istega leta. Na 3. velikonočno nedeljo, med sv. mašo, pa je bil ŽPS tudi slovesno umeščen. Njen prvi tajnik je postal Jožef Horvat, dipl. ing. fizike iz Žižkov. Srečanja so postala mesečna. Na sejah soo začeli obravnavati izključno samo pastoralne zadeve župnije. Takrat se je namreč v župniji ustanovil Gospodarski svet.