BLAŽENI ŠKOF A. M. SLOMŠEK

MOLITEV
SLOMŠKOVO LETO 2012