Komisija za oznanjevanje

Statut za Župnijski pastoralni svet (ŽPS) naroča, da naj ŽPS ustanovi trajno komisijo za Oznanjevanje. Tudi naš ŽPS je to storil na prvi seji novega sestava ŽPS, 28. februarja 2010. Sestavo smo preoblikovali in dopolnili na seji ŽPS, 12. decembra 2010, v sledeči sestav:

1. Duh Jože (predstavnik katehetov)
2. Kodila Darinka (članica Dekanijskega pastoralnega sveta)
3. Žižek Margareta (predstavnik pevcev)
4. Kelenc Gizela (članica Dekanijskega pastoralnega sveta)
5. Kolarič Milan (predstavnik staršev)
6. Vučko Branko (predstavnik podružnične cerkve na Gornji Bistrici)