Zgodovinski oris

Posebna priprava na prejem zakramenta sv. zakona, ki je bila organizirana z večkratnim srečanjem in z različnimi predavatelji, se je začela v času ustanovitve Pomurskega pastoralnega področja. V letu 1976 beremo v kroniki, da je že drugič potekala ta duhovna priprava na zakon  v naši župniji. Šestkratno srečanje je redno obiskovalo okrog petdeset mladih. Na koncu so udeleženci prejeli posebno potrdilo o opravljeni pripravi na zakon.

Priprava na zakon se je z leti vrstila vsako drugo ali tretjo leto. Med tem časom pa so mladi lahko opravili to pripravo v eni izmed sosednjih župnij. Po letu 2000 se je ta oblika priprave po župnijah prekinila in se odvija vsak mesec v veroučni učilnici v Murski Soboti, in to vedno na prvo in drugo nedeljo v mesecu.

Nekaj let, od leta 2002 do 2008, je potekala tudi posebna priprava na zakon v veroučni učilnici v Lendavi pod vodstvom jezuita p. Bena Lavriha. V letu 2011 pa  to pripravo na zakon vodi lendavski župnik s sodelavci.