Šola na Srednji Bistrici

Na  Srednji Bistrici so šolo zgradili v letu 1856. V prvem letu je bila samo enorazrednica, v katero so prihajali otroci in vseh treh Bistric. Drugo leto, v letu 1857, je bila že dvorazrednica. Leta 1922 že štirirazrednica in v letu 1935 pet razredna. Za leto 1942 zapiše kronist župnijske kronike (Herman), da je šestrazredna šola, z dvema učilnicama. Otroci so morali zaradi pomanjkanja učilnic počivati vsaki tretji dan.
Po letu 1948 so se zgradili zadružni domovi na Srednji in Gornji Bistrici. Šola se je počasi preselila povsem v zadružna domova in na občino. Leta 1952 so šolo na Srednji Bistrici prepustili mizarskemu podjetju, ki jo je popolnoma uničilo. Od leta 1958 je šola stala prazna. Leta 1960 so šolo porušili, opeko pa prodali.