Šola na Dolnji Bistrici

Do leta 1902 so otroci hodili v šolo na Srednjo Bistrico. Šolo pa so na Dolnji Bistrici zgradili v letu 1902 kot enorazrednico s stanovanjem za učitelja. Hitro je bila premajhna. Zato so jo kaj hitro povečali v dvorazredno. V letu 1941 pa zasledimo, da je bila šola že štirirazredna. Pouk je v njej potekal tudi po 2. svetovni vojni.