Šola v Trnju

Šola v Trnju se je zgradila leta 1894 kot enorazrednica. Prej so otroci hodili v šolo v Črensovce. V letu 1913 je postala dvorazredna šola, z dvema stanovanjema za dva učitelja.
Nato se je počasi z leti povečevala. V letu 1935 je bila šola že štirirazredna, v letu 1940 pa zopet trirazredna.
Po drugi svetovni vojni je bila šola odvzeta Cerkvi. Pouk je bil v njej vse do leta 1965, ko se je v Črensovcih zgradila nova šola za otroke iz Trnja, Žižkov in Črensovec. Z zgradbo šole v Trnju pa je upravljala vaška skupnost.