Šola v Žižkih

Šola v Žižkih
Do leta 1906 so otroci iz Žižkov hodili v šolo v Črensovce. Prav to leto so zgradili novo šolo v Žižkih. Odprta je bila leta 1807. Zidana je bila kot enorazrednica, z možnostjo, da se stanovanje učitelja spremeni v drugo učilnico. To se je zgodilo v letu 1927,  ko je uvedena dvorazrednica. Leta 1920 so šolo prevzele šolske sestre, ki so prišle v Žižke na pobudo Jožefa Klekla st.  Leta 1941 so šolo povečale na tri razrede. Po drugi svetovni vojni, 27. decembra 1948, pa so žižkovske šolske sestre morale zapustiti šolo in samostan. Pouk v Žižkih se je nadaljeval vse do leta 1965, ko se je v Črensovcih zgradila nova šola. Nato se je pouk preselil v Črensovce, delovanje šole pa v Žižkih prenehalo. Z žižkovsko šolsko zgradbo pa je upravljala vaška skupnost. S tem je bila župnija povsem razlaščena.