Šolstvo v naši župniji od 1808 do 1952

ZGODOVINA ŠOLE IN ŠOLSTVA V NAŠI ŽUPNIJI OD 1808 DO 1952

Šolstvo v Črensovcih se je začelo sočasno z župnijo. V začetku je bila samo ena šola v Črensovcih. Nato pa so zgradili šolo na Srednji Bistrici, v Trnju, na Dolnji Bistrici in nazadnje v Žižkih. Vse šole na področju črensovske župnije so bile v začetku verskega značaja. Po prvi sv. vojni, ko je bilo Prekmurje priključeno Jugoslaviji, se je večina madžarskih učiteljev preselilo na Madžarsko. Hkrati pa Jugoslovanska država ni hotela tega priznavati, da so šole v lasti Cerkve. Šele v letu 1938 je uradno oblast vzela šolska poslopja od Cerkve v najem in plačevala najemnino. V letu 1942 je na področju župnije delovalo 21 učiteljev. Pouk na šoli, razen verouka, je bil v madžarščini, razen v Žižkih, kjer so poučevali v slovenščini. Po šolah je bilo večina učiteljev iz Madžarske.

Po 2. sv. vojni pa so bile šole odvzete, poučevanje verouka pa prepovedano (1952).