Opis misijonske skupine

V to skupino se vključujejo mladi, ki jih zanimajo daljne dežele, življenje v njih in konkretna pomoč. Dopisujejo si z misijonarji in pripravljajo srečanja z njimi. Ti mladi misijonski prijatelji so vključeni v dve skupini, ena je na Gornji Bistrici, druga v Črensovcih.

Srečanja so tedenska in potekajo v mladinski učilnici na Gornji Bistrici in v mladinski sobi v Črensovcih.

Naloga mladih misijonskih prijateljev je v tem, da prebujajo misijonsko zavest med ljudmi, solidarnost z revnimi po svetu, ohranjajo in utrjujejo stike z misijonarji, udeležujejo se misijonskih prireditev v Sloveniji. Vsako leto mladi misijonski prijatelji izvedejo Trikraljevsko akcijo, misijonsko tombolo za otroke, udeležijo se srečanja koledniških animatorjev v škofiji in na slovenski ravni ter opravijo strokovno ekskurzijo v Blatograd – danes Zalavar, Madžarska, kjer sta sveta brata Ciril in Metod začela poučevati naše prednike v slovanskem jeziku. Hkrati obiščejo tudi Oglej, Gosposvetsko polje in druge kraje, ki so za pokristjanjevanje Slovenije nadvse važni. Drugi večji projekti so: izvedba dobrodelne akcije Krištofova nedelja – zbiranje sredstev za nakup prevoznih sredstev za misijonske kraje; organizacija in izvedba misijonskega tabora za mlade v Sovjaku. Na tem taboru spoznavamo življenje misijonarjev.

V decembru pa izvedejo mednarodno akcijo Otroci za otroke.