Park spominov v Črensovcih

Podati se v Park spominov v Črensovce pomeni, da se podajaš v svet velikanov ljubezni do domovine, do Slovenske Okrogline, do vere v Boga, ki postavlja Jezusovo naročilo »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da življenje za svoje prijatelje (Jn 15, 13)«, za najvišjo življenjsko usmeritev.

V Park spominov v Črensovcih smo v zadnjih letih postavili tudi dva velikana prekmurske družine, dr. Franca Cigana in dr. Ivana Zelka. Prav družina, župnija in Jožef Klekl st. so stebri, ki so navdušili in izoblikovali prve zametke duhovnega, kulturnega, narodno zavednega in znanstvenega ustvarjanja v dr. Francu Ciganu in v dr. Ivanu Zelku. Naši Tedni duhovnosti in kulture, ki jih v zadnjih letih pred župnijskim proščenjem oblikuje in vodi župnija, Zavod svete družine in občina, razodevajo naš jasen pogled v duhovno in znanstveno ustvarjanje naših rojakov v preteklosti. Zgodovina kot učiteljica nam med drugim razodeva v teh ljudeh trdno navezo prekmurskega človeka s koreninami, z domačim krajem, ki v srečevanju z novim, ne pozablja na svoj rodni kraj. To dejstvo sta posebej izpričala dva rojaka, Cigan in Zelko, vsak v svojem duhovniškem in znanstvenem ustvarjanju.

jesen2006-663-custom