Izobraževanje

V letu Svetega pisma, ki smo ga obhajali v Cerkvi na Slovenskem v letu 2007, je prineslo v našo župnijo mnoge bogate pastoralne in duhovne svežine. Eden izmed takšnih sadov je oblikovanje organizirane skupine bralcev Božje besede. V skupino bralcev Božje besede smo najprej povabili vse tiste ljudi, ki so že imeli izkušnjo z branjem Božje besede pri liturgiji, nato pa tudi druge, ki so se sami želeli vključiti v to skupino. Seznam je zaobjel 64 takšnih ljudi. Že na prvem seminarju, ki smo ga organizirali v Črensovcih 10. marca 2007, je bilo navzočih čez dvajset naših ljudi. Seminarji so se vrstili, naši bralci pa so se jih vestno udeleževali. Tako so skoraj vsi v enem letu opravili prvi in drugi del seminarja. Dobili so iz strani škofije potrdilo o opravljenem seminarju in nato jih je župnik Ivan Krajnc na nedeljo Svetega pisma 2008 blagoslovil pri nedeljski sv. maši. S tem jim je izročil poslanstvo branja Božje besede pri liturgiji.

Župnija Črensovci ima vsako nedeljo tri sv. maše, dve v župnijski cerkvi Sv. Križa v Črensovcih in eno v podružnični cerkvi Bl. A. M. Slomška na Gornji Bistrici. Zato so bralci Božje besede razdeljeni v tri skupine. Prvo in drugo skupino vodi Vera Halas iz Črensovec, tretjo skupino pa vodi Helena Graj iz Gornje Bistrice. Naloga voditelja je v tem, da dela razporede za vse bralce Božje besede, da v enakem časovnem razponu pridejo na vrsto vsi bralci. Hkrati pa pripravlja in razpošilja seznam in natisnjen svetopisemski odlomek, ki ga bralec bere pri bogoslužju.

Vsak bralec Božje besede bi se naj udeležil vsaj treh srečanj za bralce Božje besede na leto:
1. Župnijsko srečanje, ki je na nedeljo Svetega pisma;
2. Škofijsko srečanje, ki je vsako leto v februarju v stolnici;
3. Strokovno usposabljanje, ki ga pripravi župnija enkrat na leto;
4. Mesečna srečanja bralcev Božje besede ob odlomkih Svetega pisma.

SEMINAR BRALCEV V ČRENSOVCIH – 2008