Gradnja sedanje cerkve

Gradnja sedanje župnijske cerkve v Črensovcih

Do zidave nove cerkve, ki bi bila dovolj prostorna, je prišlo leta 1857. Novo cerkev so zidali na jugovzhodni strani stare cerkve. Denar je v glavnem prispevala država. Zemljišče in material pa je dalo na razpolago beltinsko veleposestvo. Opeko so večinoma ljudje sami naredili in sicer vsaka vas določeno število. Prvi župnik Peter Borkovič je vse pripravil za zidavo nove cerkve. Iz zapisa beltinske grofice iz leta 1828 pa je razvidno, da je grofica podarila zemljo in drva za žganje opeke. Ljudje so že delali opeko. A do zidave ni prišlo. Zidati so začeli šele leta 1857. Leta 1860 so bila vsa zidarska dela končana in tudi znotraj je bila v glavnem opremljena z vsem najpotrebnejšim. Iz stare cerkvice so v novo prenesli tri oltarje in drugo opremo. Leta 1860 jo je posvetil sombateljski škof Szenczy Ferenc.
Staro cerkev so podrli in iz njene opeke postavili župnijsko šolo in kantorjevo stanovanje, ki je bilo do takrat leseno.