Predzgodovina

Predzgodovina župnijske cerkve v Črensovcih

Prvotna cerkev, ki je bila lesena, je bila postavljena v Črensovcih že v srednjem veku. Prav v vizitacijski zapiskih iz leta 1669 najdemo zapis, da je tukaj v Črensovcih že v 14. stoletju stala lesena kapela, posvečena sv. Križu. Imela je »nadstrešni stolpič«, streho pa iz skodelj. Znotraj je bil strop raven, lesen in poslikan. V cerkvi pa najdemo samo en oltar.
V vizitacijskem zapisu iz leta 1691 pa beremo, da je bil prezbiterij že zidan do višine odraslega moža. Turniški župnik je v Črensovce prihajal maševat ob veliki noči in na praznik najdenja in povišanja sv. Križa.
Druga cerkev ali kapela je bila zidana z opeko. Imela je prostora za 250 ljudi (vizitacijski zapisnik iz leta 1778). V vizitacijskem zapisniku iz leta 1811 pa beremo, da je cerkev imela prostora že za 400 ljudi. Imela je štiri oltarje, posvečene sv. Križu (stari oltar), sv. Florijanu, v čast trpečemu Zveličarju in sv. Križu (novi oltar na sredini cerkve). Pred letom 1811 so si postavili v cerkev še en oltar, posvečen sv. Antonu.
Ob ustanovitvi župnije Črensovci, leta 1807, je župnijo sestavljalo 2326 prebivalcev. Cerkev je bila premajhna, v slabem stanju, stolp in zakristija razrušena. Ob cerkvi so postavili samostojen zvonik, v njega pa so namestili dva zvona. Tako je ostalo vse do zidave nove cerkve.