Slomškovi večeri – besedilo in slike

SLOMŠKOVI VEČERI NA GORNJI BISTRICI

Slomškove večere na Gornji Bistrici so oblikovali predstavniki posameznih vasi iz župnije. V svojo sredo smo povabili različne goste, ki so nam spregovorili o bl. A. M. Slomšku, s sledečimi poudarki: Slomškov grob – kraj milosti; Slomšek – delavec za edinost med kristjani; Slomšek – vzgojitelj staršev in učiteljev; Slomšek – vzgojitelj otrok; Slomšek – Marijin častilec; Slomšek – kaplan, župnik in opat ter Slomšek − škof svojemu ljudstvu. O tem so spregovorili sledeči gostje: Marko Veršič, stolni župnik in kanonik ter varuh Slomškovega groba; Igor Ignacij Novak, žup. upr. v župniji Maribor Košaki in voditelj bratovščine sv. Cirila in Metoda; dr. Marjan Turnšek, nadškof in sedmi Slomškov naslednik v Mariboru; mag. Alojz Kačičnik, župnik na Ponikvi in postulator za Slomškovo kanonizacijo; p. Ernest Benko, župnik v Olimju, kjer je Slomšek imel novo mašo; Marjan Jezernik, župnik in opat v Celju, kjer je Slomšek deloval kot župnik in opat; Alojz Vicman, župnik v Novi Cerkvi, kjer je Slomšek kaplanoval ter dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof in dolgoletni varuh groba bl. A. M. Slomška.

SLIKE OD SLOMŠKOVIH VEČEROV