Godovi in svete maše od 3. do 16. avgusta 2020

GODOVI IN SVETE MAŠE od 3. do 16. avgusta 2020

PONEDELJEK, 3. AVGUST;  sv. Avguštin Kazotić, škof
ČR ob 7.00: za + Bogu v zahvalo za ozdravitev

+  Bogatec Riharda iz DB

TOREK, 4. AVGUST; sv. Janez M. Vianney, župnik
ČR ob 7.00: za + Stanko Ano in hčerko Olgo

za + Godina Ignaca iz DB – 8. dan

GB ob 9.00: za + Donko Antona iz DB
SREDA, 5. AVGUST; sv. Marija Snežna (Nives)
ČR ob 7.00: za + družino Ritlop iz ČR

za + Horvat Stanjka iz TR – 30. dan

ČETRTEK, 6. AVGUST; JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI
ČR ob 18.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim oltarnim zakramentom
ČR ob 19.00: za + župnika Kranjc Ivana

za + Raduha Marijo iz ČR

za + Törnar Ano iz ČR

PETEK, 7. AVGUST; sv. Sikst II, papež, mučenec                                             prvi petek
ČR ob 7.00: za + Mrazovič Marijo Iz Lendave
GB ob 9.00: za + starše Horvat Ignaca in Ano
SOBOTA, 8. AVGUST; sv. Dominik, duhovnik, red. ustanovitelj                  prva sobota
ČR ob 7.00:

 

za + Markoja Benjamina iz ČR – obl.

za + sestro in brata Farkaš Ivana in Moniko

GB ob 9.00: za + Jakšič Filomeno iz GB
9. AVGUST;  19. NEDELJA MED LETOM, sv. Terezija B. od Križa, red.
ČR ob 7.30: za + Horvat Stanislava iz ČR – obl.

za + Markoja Marijo in Matija iz ČR – obl.

ČR ob 9.00: za + starše in brate Žabot iz GB
ČR ob 10.30: za + stare starše Glavač in Kustec Vinka iz DB

za + Kustec Angelo iz GB –  8. dan

PONEDELJEK, 10. AVGUST;  sv. Lovrenc, diakon, mučenec
ČR ob 7.00: za žive in + vernike in dobrotnike naše cerkve

za + starše Balažic Avgusta in Verono iz DB – obl.

TOREK, 11. AVGUST; sv. Klara Asiška, redovna ustanoviteljica
ČR ob 7.00: za + starše in stare starše ter brata Horvat Štefana iz TR

za + Fotivec Štefana iz ČR 8. dan

GB ob 9.00: za + Horvat Ivana iz GB (umrl v Kanadi)
SREDA, 12. AVGUST; sv. Ivana Šantalska, vdova
ČR  ob 07.00: za + Kelenc Jožefa iz DB

za vse + iz družine Čurič – Peterec iz TR

ČETRTEK, 13. AVGUSTsv. Poncijan in Hipolit, mučenca,       fatimski spomin
ČR ob 18.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim oltarnim zakramentom
ČR ob 19.00: za + duhovnika dr. Zelko Ivana

za + Baligač Cirila iz Vnanjih Goric

za + Zelko Veroniko

PETEK, 14. AVGUST; sv. Maksimiljan Kolbe, mučenec
ČR ob 7.00: na Marijinem oltarju Bogu v zahvalo za 70 let življenja

za + Kovač Janeza in Marijo iz TR – obl.

GB ob 9.00: za + Šemen Liljano iz SB – 8. dan
SOBOTA,  15. AVGUST; MARIJINO VNEBOVZETJE,  zapovedan praznik
ČR ob 7.30: za + družino Kelenc iz ČR – obl.
ČR ob 9.00: za + starše Štefana in Ano Kelenc iz GB

za + Ciglar Cecilijo iz GB – obl.

ČR ob 10.30: za + Hozjan Lujza iz TR – obl.
16. AVGUST; 20. MED LETOM, sv. Rok, spokornik
ČR ob 7.30: za + Fratar Dragico in Andreja iz ŽI – obl.

za + Horvat Marijo iz TR (botrina iz Hotize)

ČR ob 9.00: za + starše Ternar Katarino in Matija iz ŽI – obl.
ČR ob 10.30: za + starše in za vse + iz družine Padar in Ritlop iz DB

za žive in + vernike in dobrotnike naše cerkve