Skupina Upanje Bistrica

Prvi koraki pevske skupine Upanje segajo v leto 1993. Na pobudo takratnega kaplana, danes župnika Ivana Krajnca se je na prvih pevskih vajah zbralo lepo število otrok in mladostnikov z željo po skupnem druženju in prepevanju. Ustanovil se je otroški cerkveni pevski zbor »Lučke miru« z vodjo Andrejo Kelenc, mladinko iz Srednje Bistrice, ki je združevala otroške glasove v skupno melodijo in ubrano prebirala strune kitare. Z leti in novimi generacijami otrok se je pevski zbor spreminjal tako številčno kot tudi poimensko. Iz »Lučk miru« se je preimenoval v »cerkveni otroški pevski zbor A. M. Slomška«, po zavetniku podružnične cerkve na Gornji Bistrici.

Skupna druženja so postala vse številčnejša in iz otroškega pevskega zbora so zrasli mladi fantje in dekleta z željo, da skupaj hodijo po poti mladosti, upanja, skupnega druženja, v veselju ob petju Bogu v čast, ljudem pa v veselje. Iz te želje je leta 2004 nastala pevska skupina s pomenljivim in simboličnim imenom »Upanje«, ki predstavlja eno izmed kreposti, ki jo nosijo mladi v svojem srcu. Nosijo jo z željo, da ponesejo svoj glas srca, do src otrok, mladih in starejših.

Pevsko skupino Upanje sestavlja 11 deklet, ki kljub številnim študijskim in drugim obveznostim z veseljem najdejo čas za skupno pesem veselja in upanja. Vodenje pevske skupine že od začetka do današnjega dne prevzema Andreja Kelenc, ki s svojo predanostjo glasbi in petju, nagovarja mlade rodove za ubrano pesem. Ostale članice pevske skupine so: Jasna Kelenc, Nataša Kelenc, Natalija Duh, Valentina Lebar, Romana Lebar, Saška Kuzma, Romana Markoja, Melani Bratuša ter Sergeja in Doroteja Lebar, ki sodelujeta v pevski skupini v okviru birmanskih skupin.

Druži jih pesem pri svetih mašah, različnih dogodkih v župniji in občini ter izven njenih meja, koncertih ter številnih drugih priložnostih, cerkvenih in posvetnih.