Spoštovani obiskovalci spletne strani naše črensovske župnije!

Župnija Črensovci, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, na ravenskem predelu v Prekmurju, ob magistralni cesti Murska Sobota – Lendava, je v letu 2007 obhajala 200-letnico obstoja. Župnijo sestavljajo vasi: Črensovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica. Vseh vernikov je okrog 4000. Meje župnije se pokrivajo z mejami občine Črensovci.

Ob utripu življenja župnije Črensovci skozi dvestoletni zgodovinski prerez in ob pogledu na največjo cerkev v Prekmurju, posvečeno Sv. Križu, vam želimo, da se dobro počutite med nami in da nam podate svoje mnenje in predloge za naše poslanstvo. Hkrati pa vas vabimo, da pridete v naše kraje in z nami doživite svež utrip krščanskega življenja.

-

-

Molitev za pokojnega g. župnika

Urnik verouka v veroučnem letu 2019/2020

Duhovna misel iz aktualne številke župnijskega lista Pastir, 13. oktober 2019

Letošnji mesec oktober je prav posebni mesec, saj ga je papež Frančišek razglasil za «Izredni misijonski mesec oktober 2019«. Misijonstvo, po papeževih besedah, ne sme biti več zgolj neka eksotika znotraj širše pastoralne dejavnosti Cerkve, ampak mora biti njen najpomembnejši del. Ta, po krivici zapostavljeni vidik življenja Cerkve, mora postati bistvena programska pastoralna usmeritev vse Cerkve, ne samo Cerkve v misijonskih deželah. Cerkev, kot je povedal že papež Janez Pavel II., je: »Ecclesia semper reformanda«, oz. »vedno prenavljajoča se Cerkev«. In misijonska dejavnost, razumljena v tem duhu, je tista, ki edina omogoča rast in obstoj Cerkve, saj predstavlja neko gibanje, dejavnost, aktivnost. Nekaj, kar živi, poživlja in ohranja mladostno energijo in zanos. Cerkev mora zato biti po papeževih besedah Cerkev, ki je vedno bolj v izhodu, Cerkev vedno bolj v »misijonih«, Cerkev vedno bolj misijonarska. To pomeni: nič več užaljenega in prestrašenega zapiranja pred svetom, ampak navzven odprta in pogumna Cerkev. In to ne velja samo za posamezne vernike oz. bolj ali manj velike skupine gorečih vernikov, temveč za celoten institucionalni ustroj Cerkve. Papež Frančišek z »Izrednim misijonskim mesecem« ne želi doseči nič drugega kot to, da bi se ponovno pričelo dosledno upoštevati zadnje Jezusovo naročilo učencem ob vnebohodu: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu« (Mr 16,15).  Srčno upamo, da bo »Izredni misijonski mesec« uvod v dogajanje, ki bo v širšem razumevanju misijonarskega duha bistveno zaznamovalo prenovo in nadaljnji razvoj Cerkve. 

Sanjam o »misijonarski izbiri«, to je o misijonarskem zagonu, ki je zmožen preoblikovati vse, da bi navade, slogi, urniki, govorica in vsaka cerkvena struktura postali ustrezen prevodnik za evangelizacijo sedanjega sveta, bolj kakor za njeno samoohranitev. Prenovo struktur, ki jo terja pastoralno spreobrnjenje, je mogoče razumeti v tej luči: kot del prizadevanja, da bi vse strukture postale bolj misijonarske in bi bila redna pastorala v vseh svojih zahtevah bolj odkrita in odprta. V vseh pastoralnih delavcih naj spodbuja trajno željo, da bi šli na delo in tako pospeši pozitiven odgovor vseh tistih, ki jih Jezus kliče k prijateljstvu s seboj. 

Papež Frančišek (Evangelii gaudium 27)