Spoštovani obiskovalci spletne strani naše črensovske župnije!

Župnija Črensovci, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, na ravenskem predelu v Prekmurju, ob magistralni cesti Murska Sobota – Lendava, je v letu 2007 obhajala 200-letnico obstoja. Župnijo sestavljajo vasi: Črensovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica. Vseh vernikov je okrog 4000. Meje župnije se pokrivajo z mejami občine Črensovci.

Ob utripu življenja župnije Črensovci skozi dvestoletni zgodovinski prerez in ob pogledu na največjo cerkev v Prekmurju, posvečeno Sv. Križu, vam želimo, da se dobro počutite med nami in da nam podate svoje mnenje in predloge za naše poslanstvo. Hkrati pa vas vabimo, da pridete v naše kraje in z nami doživite svež utrip krščanskega življenja.

-

-

Molitev za pokojnega g. župnika

Urnik verouka v veroučnem letu 2018/2019

Duhovna misel iz aktualne številke župnijskega lista Pastir, 12. maj 2019

Čas prvega sv. obhajila  je milostni čas za prvoobhajance, njihove starše in župnijsko občestvo, če se duhovno pripravlja. Ko smemo biti priča iskreni pripravi tretješolcev na prvo sveto spoved in obhajilo, je njihova iskrenost in zaupanje usmiljenemu Očetu tudi za nas spodbuda, da poglobimo osebni odnos z Bogom. Prva sv. spoved je prelomnica v življenju otrok. Čeprav imamo občutek, da je v naši družbi vse dovoljeno, ostaja otroška vest občutljiva za dobro in slabo, pri tem pa jim največ pomagajo domači. Pri verouku lahko osvetljujemo, pričujemo in razlagamo, a prvi kateheti otrokom so njihovi starši. Prepoznati, kaj je dobro in kaj slabo, se naučijo doma ob zgledu staršev, starejših bratov in sester. Vedno znova  lahko občudujemo družine, ki si kljub pomanjkanju časa jasno postavijo meje in vztrajajo v bistvenem. Zaradi različnih službenih obveznosti staršev in vpetosti otrok v številne dejavnosti večkrat zmanjka časa za duhovno rast. Ko pa se otrok odpre in zaupa Jezusu, postane v pravem pomenu oznanjevalec  in tudi starše spodbuja, da v še tako polnem urniku najdejo čas za sv. mašo, družinsko molitev, šmarnično pobožnost… Kakšen žar je v njihovih očeh in dejanjih! S prvo spovedjo začnemo neposredno pripravo na prvo sv. obhajilo. Najprej spoznavamo vsebino in pomen posameznih delov maše in prvoobhajanci počasi vstopajo v skrivnost evharistije. Otroških src se prvo obhajilo na poseben način dotika, kot je zapisala prvoobhajanka: »Komaj sem čakala, da sem prejela Jezusa. Čutila sem, da mi je srce kar zažarelo. Vesela sem, ker sedaj nisem več sama.« Z dnem prvega obhajila se za prvoob­hajance začenja nova pot, v zavesti, da so na poseben način povezani z Jezusom. Najlepše je videti, ko pridejo prvoobhajanci  k maši kdaj tudi med tednom, da bi prejeli obhajilo. Dobra priprava, in izkušnja srečanja z Jezusom je popotnica, ki ima trajno vrednost, pa tudi spodbuda, da radi pristopajo k zakramentu božjega usmiljenja in k maši vsi njihovi družinski člani. Časi so taki, kot so, skupaj z Jezusom pa še tako težki položaji postanejo rešljivi. Otroci pa nas s svojim iskrenim zaupanjem spodbujajo, da Jezusu naredimo več prostora tudi v svojem srcu. Tako je devetdnevnica pred prvim sv. obhajilom, kot tudi  v pripravi na sveto birmo priložnost, da izprosimo milosti za celotno župnijo.  Radi se pridružimo tej duhovni pripravi in molimo za to, da prvoobhajanci in birmanci ostanejo v svojem življenju zvesti Bogu, ki jih bo obogatil s svojimi nebeškimi darovi.