Spoštovani obiskovalci spletne strani naše črensovske župnije!

Župnija Črensovci, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, na ravenskem predelu v Prekmurju, ob magistralni cesti Murska Sobota – Lendava, je v letu 2007 obhajala 200-letnico obstoja. Župnijo sestavljajo vasi: Črensovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica. Vseh vernikov je okrog 4000. Meje župnije se pokrivajo z mejami občine Črensovci.

Ob utripu življenja župnije Črensovci skozi dvestoletni zgodovinski prerez in ob pogledu na največjo cerkev v Prekmurju, posvečeno Sv. Križu, vam želimo, da se dobro počutite med nami in da nam podate svoje mnenje in predloge za naše poslanstvo. Hkrati pa vas vabimo, da pridete v naše kraje in z nami doživite svež utrip krščanskega življenja.

-

-

Molitev za zdravje g. župnika

Duhovna misel iz aktualne številke župnijskega lista Pastir, 16. april 2017

BOG SKRBI ZA NAŠE ŽIVLJENJE

Na velikonočno vigilijo smo pri bogoslužju prebrali več svetopisemskih odlomkov. V njih smo spoznali, kako Bog skrbi za človeka in kako ga čudovito vodi skozi življenje. Že v tistem hipu, ko je človeka ustvaril, zanj popolnoma poskrbi: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako, Bog je videl vse, kar je namreč storil, in glej bilo je zelo dobro« (1 Mz, 1, 29-31).

Pri očaku Abrahamu, očetu naše vere, pa ob svetopisemskem odlomku, ki ga beremo na velikonočno vigilijo spoznamo, da Bog nagrajuje zvestobo človeka in da zanj popolnoma poskrbi: »Prisegel sem pri sebi, govori Gospod. Ker si to storil in nisi odrekel svojega sina, svojega edinca, te bom zares obilno blagoslovil in silno namnožil tvoje potomstvo, kakor zvezde na nebu in kakor pesek, ki je na morski obali« (1 Mz 22, 16-17).

Tretji dokaz, kako Bog ljubeče in čudežno poskrbi za človeka nam prikaže svetopisemski odlomek, ki govori o tem, kako je Bog izpeljal Izraelsko ljudstvo iz egiptovske sužnosti in ga nato popeljal po suhem prek Rdečega morja. V zahvalo za to so Izraelci peli tole pesem: »Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen; konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil…« (prim. 2. Mz 15, 1-21).

Bog pa ne skrbi samo za človekovo telo, temveč tudi za njegovo srce, za njegovo dušo. Želi, da bi človek vendarle spoznal, da ima tudi srce, dušo, Duha. Zato prerok Izaija vabi svoje ljudstvo: »Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju« (Iz 55, 6-8). In tistim, ki bodo to storili, Bog po preroku Ezekijelu obljublja, da jim bo dal »novo srce in novega duha. Odstranil bo kamnito srce in jim dal meseno srce. Svojega duha jim bo dal v notranjost, da se bodo ravnali po njegovih zakonih« (prim. Ezek 36, 24-28).

Vse to dopolni in dovrši Jezus Kristus s svojo daritvijo na križu in s svojim vstajenjem od mrtvih, da bi mi »vstopili na pot novega življenja« (prim. Rim 6, 3-11).

Ob tem spoznanju, da nas Bog neskončno ljubi in da za nas vedno ljubeče skrbi, da je dal v odkupnino za naše grehe svojega lastnega Sina, Jezusa Kristusa, vam iz srca želim blagoslovljeno Veliko noč ter veselo Alelujo!

Ivan Krajnc, župnik črensovski