Spoštovani obiskovalci spletne strani naše črensovske župnije!

Spoštovani farani.
Vsakdo čuti, kako težka je situacija, ki jo prinaša vsesplošna “karantena”, vendar v veri gledamo tudi na to. Verjetno je veliki večini izmed nas težko, da imamo prepoved obiskovanja svetega bogoslužja, z namenom preprečevanja novih okužb. Upajmo in molimo, da bo Vsemogočni Bog čimprej odvrnil šibo zla nalezljivih bolezni.
Nihče izmed nas si ni mislil, da bo kot “strela iz jasnega” prišla novica o tako nenadnem širjenju koronavirusa, zato smo tudi zavzeto pričeli z delom okoli naše župnijske cerkve. Imeli smo dober namen, obhajati velikonočne praznike z lepo urejenim dokončanim tlakom pred glavnim vhodom in na južni strani našega skupnega doma – župnijske cerkve. Veliko ljudi mi je že v času pred epidemijo reklo, kako lepo izgleda prag glavnega vhoda in tlak že sedaj, ko je še v gradbeni fazi… Upamo, da bo še lepše, ko bodo dela končana.

Zaradi vseh težkih in zapletenih situacij, ki jih je prinesla epidemija je odpadla tudi nabirka, ki smo jo oznanili za 3. postno nedeljo.
Čeprav so časi težki in neizprosni se na Vas spoštovani farani se obračam s prošnjo; če je kdo izmed Vas pripravljen nameniti kakšen dar za ta dela, ki se izvajajo ob naši župnijski cerkvi, je lepo naprošen, da svoje darove nakaže na TRR naše župnije, ki je odprt na Ljubljanski banki, številka je: SI56 0234 8009 2546 527.

Ob tej prošnji se najlepše zahvaljujem vsem, ki ste že izročili svoje darove za ta namen. Veseli me, da ste ponosni na to, da imamo lepo urejeno župnijsko cerkev. To govori tudi o naši veri in zavesti, da je župnijska cerkev kraj, kjer se srečujemo z živim Bogom in zato “Vrata Nebeška” in “Hiša Božja”, predpodoba Nebeškega Jeruzalema.
Kljub težkim časom in krizi, ki preti ste velikodušni. Naj Vam Vsemogočni Bog, ki vidi na skrivnem obilno povrne in vsak Vaš dober namen povrne z večnimi darovi, ki nikoli ne preidejo. Lepo Vas vse pozdravljam.
Vaš župnik.

-

-

Svete maše od 30. marca do 12. aprila 2020

Molitev v času epidemije

Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Duhovna misel iz aktualne številke župnijskega lista Pastir, 29. marec 2020

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKONOČNE PRAZNIKE 2020 V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

(povzetek za našo župnijo Črensovci)

Slovenski škofje ordinariji so 24. marca 2020 sprejeli naslednja navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije:

CVETNA NEDELJA, 5. APRIL 2020

Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, ob 10.00 (ko je prenos svete maše iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon po Mateju. Župnik naj vernike povabi k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.

Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.

Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

VELIKI ČETRTEK, 9. APRIL 2020

Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Umivanje nog, že dano na izbiro, se opusti. Ob koncu svete maše se opusti procesijo z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj.

Župnik naj vernikom sporoči, kdaj bo obhajal večerno mašo,  in jih povabi, da se mu pridružijo v duhu in zmolijo rožni venec za duhovne poklice oziroma preberejo pasijon po Janezu.     –   v Črenšovcih bo sv. maša ob 18.00

Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo .

VELIKI PETEK, 10. APRIL 2020

Župnik opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri obredu izreče posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje.

Župnik naj vernike obvesti, da bo obred velikega petka obhajal ob 18.00, in jih povabi, da se mu v duhu pridružijo in zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako jih povabi, da spremljajo križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.

Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

VELIKA SOBOTA, 11. APRIL 2020

Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.

Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

Župniki ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00 sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Na začetku se opusti začetek vigilije, prižiganje ognja. Takoj se prižge svečo. Procesijo se opusti, nato pa mašnik izreče velikonočno oznanilo (Exsúltet). Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube. Sledi evharistično bogoslužje.

Župnik naj vernike seznani, da bo ob 20.00 obhajal velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

Vstajenjske procesije letos odpadejo.

Župniki naj vernike po elektronskih oznanilih in župnijskih spletnih straneh povabijo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer.

Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

VELIKA NOČ, 12. APRIL 2020

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa. Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

Župniki darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. Župnik naj obvesti župljane, kdaj bo obhajal sveto mašo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo.

– v Črenšovcih bo velikonočna sv. maša ob 8.00.

Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).

Škofje vabijo vse duhovnike, redovnike in redovnice ter vernike, da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Župniki (duhovniki) naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo župljane k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije.

VELIKONOČNI PONEDELJEK, 13. APRILA 2020

Duhovnik obhaja sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi.

Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije