Spoštovani obiskovalci spletne strani naše črensovske župnije!

Župnija Črensovci, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, na ravenskem predelu v Prekmurju, ob magistralni cesti Murska Sobota – Lendava, je v letu 2007 obhajala 200-letnico obstoja. Župnijo sestavljajo vasi: Črensovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica. Vseh vernikov je okrog 4000. Meje župnije se pokrivajo z mejami občine Črensovci.

Ob utripu življenja župnije Črensovci skozi dvestoletni zgodovinski prerez in ob pogledu na največjo cerkev v Prekmurju, posvečeno Sv. Križu, vam želimo, da se dobro počutite med nami in da nam podate svoje mnenje in predloge za naše poslanstvo. Hkrati pa vas vabimo, da pridete v naše kraje in z nami doživite svež utrip krščanskega življenja.

-

-

Duhovna misel iz aktualne številke župnijskega lista Pastir, 23. oktober 2016

PRAŠKI JEZUŠČEK V ŽUPNIJSKI CERKVI V ČRENSOVCIH

praski_jezuscek

Gotovo smo se že kdaj posebej ustavili pri oltarju Srca Jezusovega in zrli v vitrino, ki je v središču oltarja. V tej vitrini smo videli podobo, ki bi naj predstavljala praške Jezuščka. Po strokovnem ogledu smo ugotovili, da dosedanji kipec nima prave podobe praškega Jezuščka, zato je novega izdelal akad. slikar Štefan Hauko.

Kdaj se je začelo češčenje praškega Jezuščka in kakšen pomen ima za nas to češčenje?

Zgodovinski viri nam poročajo, da se je v petnajstem stoletju v Španiji nekemu redovnemu bratu, ko je z metlo pometal po porušenem samostanu, prikazal Jezus kot majhen otrok. V spomin na to prikazovanje je začel izdelovati iz voska kipce malega Jezuščka. Po njegovi smrti je njegov predstojnik enega postavil v cerkev, nato pa so ga izročili grajski družini, ki si ga je izročala iz roda v rod. V šestnajstem stoletju je prišel ta milostni kipec v Prago in pristal v karmeličanskem samostanu. Leta 1639 so kipec namestili v posebno stekleno omarico in jo položili na glavni oltar. Od tega trenutka naprej se je češčenje praškega Jezuščka zelo širilo. V začetku devetnajstega stoletja je to češčenje nekoliko zamrlo, a se poživi v začetku dvajsetega stoletja. V mnogih cerkva so tedaj nameščali v oltarje milostno podobo praškega Jezuščka. Iz tega obdobja izhaja tudi naš stranski oltar Srca Jezusovega in v njem praški Jezušček.

Praškemu Jezuščku so se starši v preteklosti zatekali v različnih težavah, kot je bolezen, prizadetost, lakota, jecljavost, v novejšem času pa tudi ob brezposelnosti, drogah, moralnem propadu, aidsu in podobno. Te in podobne težave mnoge tarejo tudi med nami. Zato bo namestitev milostnega kipa praškega Jezuščka za vse nas kraj milosti in blagoslova.

Ivan Krajnc, župnik črensovski

URNIK VEROUKA V VEROUČNEM LETU 2016/17