Spoštovani obiskovalci spletne strani naše črensovske župnije!

Župnija Črensovci, ki leži na severovzhodnem delu Slovenije, na ravenskem predelu v Prekmurju, ob magistralni cesti Murska Sobota – Lendava, je v letu 2007 obhajala 200-letnico obstoja. Župnijo sestavljajo vasi: Črensovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Srednja Bistrica in Gornja Bistrica. Vseh vernikov je okrog 4000. Meje župnije se pokrivajo z mejami občine Črensovci.

Ob utripu življenja župnije Črensovci skozi dvestoletni zgodovinski prerez in ob pogledu na največjo cerkev v Prekmurju, posvečeno Sv. Križu, vam želimo, da se dobro počutite med nami in da nam podate svoje mnenje in predloge za naše poslanstvo. Hkrati pa vas vabimo, da pridete v naše kraje in z nami doživite svež utrip krščanskega življenja.

-

-

Molitev za pokojnega g. župnika

Urnik verouka v veroučnem letu 2019/2020

Duhovna misel iz aktualne številke župnijskega lista Pastir, 1. september 2019

Katehéza pomeni verouk – to je pouk o krščanski veri. Učitelj, ki poučuje verouk, se imenuje katehét. Beseda izvira iz grške besede [katehein] = poučevati. Kateheza je v prvih stoletjih pomenila pripravo na sprejem zakramentov, predvsem krsta. V današnjem času je v Rimskokatoliški Cerkvi kateheza zlasti poučevanje o krščanski veri s pripravo na prvo sveto obhajilo in na birmo. Verska vzgoja otrok najprej poteka doma v družini z redno molitvijo, obiskom sv. maše in življenjem po Božjih zapovedih. Kot pomoč staršem pri verski vzgoji je verouk.

 »Pred vsemi imajo starši dolžnost, da otroke z besedo in zgledom vzgajajo v veri in praktičnem krščanskem življenju; enako dolžnost imajo tudi namestniki staršev in botri« (Zakonik cerkvenega prava,kan. 774)

Kateheza otrok, ki jo izvajate starši po družinah ima torej velik pomen. In ta »družinska kateheza« mora prehitevati, spremljati in bogatiti vsako drugo obliko kateheze, ki se začne z vstopom otroka v osnovno šolo.

Naloga katehetov je, da v sodelovanju z vami starši, otrokom in mladostnikom pomagamo odgovoriti na mnoga življenjska vprašanja in jih uvajamo v skrivnosti vere. Prvi cilj verouka je prav gotovo vzpostaviti stik med posameznikom in Jezusom Kristusom ter s Cerkvijo. Trudimo se, da bo ta povezanost čim globlja in hkrati domača. Otrok ne pripravljamo le na prejem zakramentov (sveto obhajilo, sveta pokora, sveta birma), temveč tudi za življenje z dejavnim sodelovanjem pri nedeljskem in prazničnem bogoslužju. Veroučno leto pričnemo septembra in ga končamo v prvi polovici meseca junija. Kateheza otrok se odvija za vsak razred enkrat tedensko. V celotnem letu je verouka za malo več kot 1 dan (27 ur). Izmed 365 dni je torej verouku skupaj namenjeno malo več kot 1 dan!  Iz tega izračuna se lahko samo vprašamo je to veliko, je premalo? Presodimo! Dejstvo pa je, da je toliko verouka verski vzgoji le v pomoč. Ima podobno mesto, kot ga ima v glasbeni šoli glasbena teorija. Daje znanje, ki je v pomoč pri igranju na določeno glasbilo, a je sama na sebi, brez igranja oz. prakse, brez kakšne posebne vrednosti. Tako tudi verouk brez verskega življenja in verske prakse domače hiše nima smisla. Le z medsebojnim sodelovanjem in dopolnjevanjem »družinske kateheze« in verouka bomo vašim otrokom omogočili, da se bodo kot odrasli ljudje lahko svobodno odločali za Kristusa; kajti zares svobodno se lahko odločimo le za tisto, kar poznamo!